<<  Грудня 2020  >>
 Пн  Вт  Ср  Чт  Пт  Сб  Нд 
   1  2  3  4  5  6
  7  8  910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   

Звіт роботи директора

Олімпійського коледжу імені Івана Піддубного СЕМЕНЮШКА ОЛЕКСІЯ ІВАНОВИЧА за 2017 рік

1.ОРГАНІЗАЦІЙНО-АДМІНІСТРАТИВНА РОБОТА

Навчально-тренувальний процес у коледжі розпочався вчасно у відповідності до затверджених навчальних планів та графіків. Були проведені заходи щодо забезпечення ефективного використання матеріально-технічної бази, її ремонту та оновлення. Приміщення відповідають санітарно-гігієнічним нормам та вимогам охорони праці, про що свідчать відповідні дозвільні документи.

Заходи адміністративної роботи, зокрема затвердження відповідних внутрішніх нормативних документів: наказів, положень, інструкцій, відбувається на вимогу виробничої необхідності. Ведеться робота щодо налагодження співпраці з громадськими організаціями, клубами, волонтерами з метою підвищення якості навчально-тренувального процесу, підвищення кваліфікації працівників. Оновлено спортивний інвентар гімнастичного залу. У 2017 р. за участі волонтера з м. Манітоба (Канада) LareeseEgyed, були організовані безкоштовні курси англійської мови для учнів, студентів та працівників. Налагоджено співпрацю з Українсько-Китайським центром розвитку культури та освіти у напрямку підготовки фахівців сфери фізичної культури і спорту.

2.НАВЧАЛЬНО-СПОРТИВНА РОБОТА

З 1 вересня 2017 року в коледжі навчається 446 учнів та 95 студентів. З юними спортсменами працює 94 вчителі зі спорту, із них 27 мають звання Заслужений тренер України, 6 вчителів - спортивне звання Майстер спорту міжнародного класу та 34 вчителі зі спорту - звання Майстер спорту України. 40 вчителів мають кваліфікаційнукатегорію -

«Спеціаліст вищої категорії».

У 2017 році вихованці закладу гідно представляли Україну на міжнародній арені. А саме: за цей рік 22 вихованці коледжу посіли 1-8 місця на чемпіонатах світу та Європи у різних вікових групах.

Найгучніших успіхів досягли студентки І курсу Варінська Діана (спортивна гімнастика), Возняк Анастасія,  Ханіна  Валерія,  Юзьвяк  Валерія,  Кобець  Дар’я  (художня гімнастика), які вибороли 6 місця на Чемпіонатах світу. На XXІX Всесвітній Універсіаді-2017 у Тайбеї (Тайвань) в складі збірної України студентка І курсу Бихно Аліна виборолазолотумедальвгруповихправах.АврамчукІваннастуденткаІкурсубакалаврської програми стала чемпіонкою Європи з легкої атлетики серед юніорів. Вихованці відділення стрибків у воду показали відмінні результати на чемпіонаті Європи серед юніорів: Люлько Валерія, Лискун Софія вибороли золоті та бронзові медалі, Трушин Ілля бронзову медаль. Вихованки Стуленкови Катерина та Софія стали дворазовими срібними призерками чемпіонату Європи серед юніорів з синхронногоплавання.

Фехтувальник Писаренко Іван піднявся на другу сходинку п’єдесталу чемпіонату Європи серед кадетів в Болгарії. Абрамов Микита виборов бронзову медаль на чемпіонаті Європи серед кадетів з вільної боротьби, Федосенко Єгор бронзову медаль на чемпіонаті Європи з боксу. Вихованець коледжу Петросян Зоравор став бронзовим призером чемпіонату світу серед молоді з боксу. На чемпіонаті Європи з художньої гімнастики у Будапешті Дьяченко Олена, Нікольченко Влада, Височанська Марія, Довженко Тетяна, Сідак Аліна, Боднарчук Маріола у складі збірної команди України посіли відповідно 6 та 8 місця.

 

Відзначимо, що протягом 2017 рік на чемпіонатах України серед дорослих, молоді, юніорів     та     юнаків     учні     та     студенти     коледжу      здобули      277      золотих, 270 срібних та 282 бронзовихмедалей.

На даний час 43 спортсмени нашого закладу входять до основного складу збірних команд України з видів спорту, 68 є кандидатами до збірної та 71 в резерві національних збірних команд України.

За підсумками спортивної роботи 2017 року визначився рейтинг відділень:

1   місце – відділення плавання -10066очок;

2  місце – відділення гімнастики художньої – 9970 очок. 3 місце – відділення стрибків у воду – 9597 очок; Кращі тренери 2017року:

1 місце – Олена Вихорева відділення синхронного плавання -4578 очок; 2 місце – Марія Голуб – відділення плавання - 4150 очок;

3 місце – Андрій Горкуша – відділення велоспорту 4139 очок.

На даний час із загальної кількості учнів та студентів свою майстерність в закладі підвищують 51 майстер спорту, 128 кандидатів в майстри спорту. Протягом навчального року 19 учням присвоєне спортивне звання «Майстер спорту України».

3.НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА – ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ.

Протягом 2017 року у коледжі продовжено роботу з удосконалення освітнього процесу, розширення переліку освітніх послуг та формування навчально-методичного забезпечення.

У 2017 р. коледж успішно пройшов акредитацію освітньо-кваліфікаційного рівня молодший      спеціаліст.      Отримано      сертифікат      про       акредитацію       терміном до1.07.2027р..Впершеорганізованотапроведенонабірстудентівнабакалаврськіпрограми. Загаломзарезультатамивступноїкампанії2017р.контингентстудентівколеджупоповнився на 49 студентів і станом на сьогодні становить 95осіб.

За   результатами   державної  атестації   41   випускник   коледжу     отримав   диплом

«молодшого спеціаліста» державного зразка, з яких один «диплом з відзнакою». Варто зауважити, що у 2017 р. розроблено та започатковано вручення випускникам додаткових сертифікатів коледжу, що засвідчують спортивну спеціалізацію та рівень спортивної майстерності.

Підготовка фахівців здійснюється у відповідності до галузевих стандартів, вимог освітніх та освітньо-професійних програм та кваліфікаційних характеристик. Навчальні плани та графіки, розклад, положення щодо організації освітнього порядку були розроблені вчасно і затверджені у відповідному порядку.

Розроблено навчально-методичні комплекси з 39 дисциплін навчального плану, у тому числі в електронному варіанті;

Навчальний процес забезпечують 21 викладач, з яких 1 – доктор наук, 4 – кандидати наук, 10 – викладачі вищої категорії, відтак якість педагогічного складу становить 71 %. У складі коледжу функціонує три предметно-циклові комісії та одна кафедра спортивної та педагогічної майстерності.

Викладачі коледжу підвищують професійну майстерність і беруть участь у науково- практичних семінарах, стажуваннях, наукових розробках. Чотири викладачі коледжуведуть наукову діяльність, зокрема їх науково-дослідні розробки надруковані у фахових збірниках, в галузі медицини, фізичного виховання, психології, філософії. Викладачі підготували до друкунавчально-методичніпосібникиздисциплін«Теоріяметодикаобраноговидуспорту»

–   ДимуцькаА.І.,«Фізіологія»–ЧепурнаН.О.,«Педагогіка»–Питлюк-СмеречинськаО.Д., «Соціологія» – Муц О.І.

 

Теоретичнапідготовкафахівцівтіснопоєднуєтьсязпрактикою.Насьогодні,коледжмає діючі угоди з трьома базами практики (загальноосвітніми школами). Студенти коледжу мають можливість ознайомлюватися із роботою підприємств та організацій у сфері спорту, зокрема дитячо-юнацьких спортивних шкіл, центру фізичного здоров’я населення «Спорт длявсіх»,шкілвищоїспортивноїмайстерності,реабілітаційнихцентрів.Навчальнийпроцес ведеться з використанням інноваційних технологій, індивідуального підходу, проводяться заходи з розвитку креативних і творчих здібностей, зокрема тематичні профільні квести, брейн-ринги з педагогічної майстерності, екскурсії, проектні завдання, що у свою чергу сприяє формуванню вмінь застосовувати теоретичні знання напрактиці.

З метою дотримання правил внутрішнього розпорядку та режиму дня розроблено систему превентивних виховних заходів. Відзначимо, що в організації освітнього процесу активну участь бере орган студентського самоврядування. Діють комісії студентського самоврядування, що працюють у напрямку покращення умов навчання, проживання, тренування, організовують заходи зі студентського дозвілля.

Коледж активізує діяльність у напрямку профорієнтаційної роботи: розроблено буклети, путівник, банери, затверджено план заходів та правила прийому на навчання до Олімпійському коледжі імені Івана Піддубного. На даний момент, коледж працює над впровадженням дистанційної форми навчання, проведення акредитації освітнього ступеня «бакалавр» та створенням відділення допрофільної підготовки.

Атестація та підвищення кваліфікації педагогічних працівників,як невід’ємна складова освітнього процесу, відбувається у відповідності до нормативних вимог, згідно встановлених графіків. Педагогічні працівники коледжу, мають змогу проходити курси підвищення кваліфікаціївінститутіпіслядипломноїпедагогічноїосвітиУніверситетуГрінченкатакурси післядипломної педагогічної освіти НАПН України. Крім того, налагоджена співпраця з провідними педагогічними університетами України у напрямку профільних стажувань педагогічних працівників. Відзначимо, що у 2017 р. курси підвищення кваліфікації від НАПН України відбувалися на базі коледжу, що дало змогу більшою мірою врахувати спеціалізацію та потребу нашого навчального закладу. Протягом 2016-2017 навчального року післядипломне підвищення кваліфікації пройшли – 32 педагогічнихпрацівники.

За результатами атестації присвоєно кваліфікації:

Спеціаліст 1 категорії – 5 педагогічним працівникам (далі-пп) Спеціаліст 2 категорії – 21 пп

Спеціаліст вищої категорії – 5пп

Підтвердили кваліфікацію «спеціаліст вищої категорії» 7 пп Підтвердили педагогічне звання «учитель методист» 1 пп.

4.НАВЧАЛЬНА РОБОТА ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ-ІНТЕРНАТ

Педагогічний колектив школи працює над методичною проблемою: «Розвиток професійної компетентності педагогічних працівників як умова підвищення якості освіти через впровадження інтерактивних технологій у систему навчання та імідж сучасного педагога».

Кадрове забезпечення школи здійснюється в повній відповідності з навчальними планами загальноосвітнього навчального закладу. В школі працює 33 вчителя, із них 3 – кандидати наук, 3 – Відмінники освіти України, 1 – зі званням «вчитель-методист», 4 – зі звання «старший вчитель», 13 вчителів мають вищу кваліфікаційну категорію, 5 – першу кваліфікаційну категорію, 5 – з другою кваліфікаційною категорією, 10 – спеціалістів.

В школі визначена чітка структура методичної роботи, яка складається із взаємопов’язаних та взаємодіючихелементів:

 

 • педагогічна рада, яка визначає основні напрямки і завдання, конкретні форми роботи педагогічного колективу та приймає рішення з основних питань діяльностішколи;
 • шкільні предметні методичні комісії (5 методичнихоб’єднань);
 • творчі групи вчителів з певних проблем навчально–виховногопроцесу;
 • школа молодого вчителя та системанаставництва

З метою організації підвищення науково-методичного рівня вчителів проведено педагогічні читання та практичні заняття з наступних тем:

 • самоосвіта в системі формування професійної компетентностіпедагогів;
 • формування психологічних якостейособистості;
 • використання інноваційних технологій та програмного забезпечення науроках.

Результатом роботи педагогічного колективу є призовімісця на ІІетапі Всеукраїнських учнівських олімпіад. 8 учнів школи зайняли 9 призових місць, а саме:

Прізвище та ім’я учня Клас Місце Вчитель Тренер
Мельников Микита 8-в

ІІІм

хімія

Житник С.В.

Курабцев Д.А.

(гімнастика спортивна)

Мельников Микита 8-в

ІІІ м

математика

Воїнова І.Ю.

Курабцев Д.А.

(гімнастика спортивна)

Мельник

Олександр

8-б

ІІІм

хімія

Житник С.В.

Захарків С.Й.

(боротьба вільна)

Нікітін Гавріїл 8-б

ІІІм

хімія

Житник С.В. Захарків С.Й. (боротьба вільна)
Паршина Анастасія 8-в

ІІІ м

біологія

Житник С.В.

Никитенко А.О., Чікова О.Е.

(гімнастика спортивна)

Цайгер Ельза 7-б

ІІІ

зарубіжна література

СамсонЮ.П.

Хісматуліна О.В.

(фехтування)

Ткач

Андрій

10-а

ІІІ

зарубіжна література

Остапенко С.П.

Оверченко С.Ф.

(гімнастика спортивна)

Лялін Андрій 6-а

ІІІ м

математика

Римаренко А.П.

Жовноватий В.Ф.

(гімнастика спортивна)

Янчик

Дмитро

10-в

ІІІ м

фізика

Богданенко І.Р.

Косован О.В.

(легка атлетика)

Головною метою навчально-виховного процесу в школі є формування і розвиток високоінтелектуальної і свідомої особистості з громадянською позицією, що наділена високими духовними якостями, родинними і патріотичними почуттями. Загальноосвітня підготовка школярів передбачає проведення заходів навчально-виховного спрямування, відтак у День української мови та писемності, учні нашого коледжу долучились до всеукраїнської акції - написання радіодиктанту національної єдності під керівництвом голови предметно-методичної комісії учителів української мови і літератури Ю.П. Самсон; до Дня Збройних сил України учні школи написали кілька сотень листів з привітаннями воїнам АТО.

Навчально-виховний процес у школі регулюється нормативно-правовими документами МОНУкраїни, департаменту освіти і науки, молоді та спорту КМДА. Адміністрація коледжу веде чіткий контроль та облік відвідування навчальних занять учнями, веденням нормативної навчальної документації, класних журналів та діловоїдокументації.

5. ВИХОВНА РОБОТА

Виховна робота у коледжі скерована на вироблення шляхів розвитку творчих обдарувань,нахилівтаінтересівдітейчерезпатріотичневиховання,щовизначеноголовною темою роботи вихователів та зосереджена у відповіднихнапрямах.

 

В рамках військово-патріотичного виховання та з метою формування патріотизму, усвідомлення належності особистості до свого народу, нації, України, були проведені наступні заходи: вечір пам’яті Героїв Небесної Сотні, виховний захід приурочений Дня Перемоги,вечір-зустріч присвячена вшануванню річниці Революції Гідності, майстер-класз плетіння паракордових патріотичних браслетів. З метою вшанування подвигів та формуваннявідчуттяпатріотичногообов’язкупроведенонизкузаходівзнагодивідзначення Дня Захисника України - учні коледжу взяли участь у Козак-квесті. До Дня Збройних Сил України - проходила акція «Українці своєму війську», що передбачала написання листів в зону проведення АТО, проведення квесту «Я і наша Армія!», що відбувався за активної участітапідтримкиветераниАТО,організаціяблагодійногоярмарку,коштизякогопередані на потреби української армії.

З метою пропаганда здорового способу життя, запобігання виникненню шкідливих звичок та профілактиці правопорушень, а також вивчення правил дорожнього руху та протипожежної безпеки, проведено низку заходів превентивного виховання:

 • тренінг з надання домедичної допомоги за участі інструкторів ГО «Захист патріотів»; зустріч з Волонтером року, людиною з обмеженими можливостями Антоном Дубішиним, представниками Реабілітаційного центру «New way» під назвою «Особливі дляособливих»;
 • конкурс малюнків «Увага! Діти на дорозі» в рамках місячника безпеки дорожнього руху;
 • акція «16 днів проти насильства», що включала конкурс тематичних проектів «Ми - проти жорстокого поводження з дітьми», малюнків «Світ без насильства», а також тренінги з попередженню насильства середдітей.

Формуванню екологічної культури особистості сприяли такі заходи як:

 • інтелектуальна гра на природознавчу тематику «Що? Де? Коли?» між учнями і педагогами;
 • толока з прибирання території коледжу за участі учнів та педагогічнихпрацівників;
 • екскурсія до Київськогозоопарку.

В рамках краєзнавчого, національного та громадянського виховання з метою розвитку навичок соціальної компетентності, активізація особистісного потенціалу для самореалізації та самоствердження в різноманітних сферах людської життєдіяльності, учні коледжу брали участь у соціальному, мистецькому проекті «Переможці, що сприяло розвитку навиків меседжингу; організовувалися екскурсії до Національного музею історії України, Музею історичних коштовностей України та Музею історії міста Києва. Варто відзначити,щоформуваннючіткоїгромадянськоїпозиціїтавідповідальностісприяєактивна участьжиттішколи,відтакуколеджідієдитячаорганізаціяучнівськоговрядування

„Злагода”,роботуякоїкоординуєпедагог-організаторЛитвиненкоІ.А.,щорічноформується рейтинг класів, що є мотивом згуртованості та відповідальності за успіхи навчального колективу та школизагалом.

Формуванню художньо-естетичних якостей та розвитку творчих здібностей сприяла система заходів дозвілля, зокрема: «Міс Коледжу 2017»; організація та проведення концерту в Київському пансіонаті ветеранів праці, присвячений Дню вишиванки; інтелектуальногошоу«Ігрипатріотів»,квестутаконкурсумалюнківприсвяченіДнюзнань. Адміністрацією коледжу налагоджено співпрацю з кінотеатрами та театрами міста Києва, результатом якої стали організовані кінопокази фільмів «Гіркі жнива» та «Кіборги» у кінотеатрі «Кіото», відвідування вистави «Ноєв ковчег» в Театрі юного глядача на Липках та поетико-музичного перформансу Дикого театру в МалійОпері.

Вагомого значення у виховні й роботі має тісна співпраця педагогів та батьків, відтак розроблено та проведено систему заходів, що скеровані на формування спільних рішень та всебічний виховний вплив. Так, у коледжі запроваджено проведення:

 

 • тренінгів «Співпраця вихователів ітренерів»;
 • тренінги з батьками з проблем «Насилля всім’ї».

Відзначимо, що успіхи виховної роботи великою мірою залежать від співпраці батьків, вихователів, тренерів, педагогів.

 1. МЕДИКО-САНІТАРНАРОБОТА

Медико-санітарна робота у коледжі має на меті забезпечення динамічного спостереження за станом здоров’я юних спортсменів.

Заперіод2017р.домедичноїчастинипоступило8614зверненьамбулаторно.Причини звернень: забої, розтягнення зв’язок, реабілітація після травм, ГРВІ. Карантинні захворювання-ГепатитА-2.

Поглиблений   огляд учнів проводиться під час диспансеризації     фахівцямиДУ

«Українського медичного центру спортивної медицини МОЗ України» згідно графіку два разинарік.(Наказ№163-0від10.03.2015рокупоколеджу«Пропроведеннядиспансеризації учнів». Протиепідемічні заходи проводяться згідно наказу. На протязі року проводиться санітарно-просвітня робота серед дітей по профілактиці інфекційних захворювань, травматизму,гігієнітаінше.УвипадкутравмискладаютьсяактизгіднонаказуМОН№1365 від 7.10.2013 року. Ведеться журнал травматизму. Ведеться журнал проведених заходів про медичне обслуговуваннязмагань.

Ведеться контроль за своєчасним проходженням медичного огляду співробітників коледжу. Медогляд проходять вчасно, згідно графіку та контролюється дієтсестрою та старшою медичною сестрою.

 1. КАДРОВА ТА ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКАРОБОТА

Робота кадрової служби була зосереджена у напрямку приведення у відповідність нормативнихдокументів,виконанняправилоформленнятазберіганнядокументації.У2017 році, була здійснена повна перевірка наявних трудових книжок, в зв’язку з чим було виявленотапереданодоархіву129трудовихкнижокосіб,якінепрацюютьвколеджі.Також буларозпочатаперевіркавсіхособовихсправпрацюючихпрацівниківтаособовихкартокта внесена відповідна інформація по працівнику ( відпустка, прийом, переведення). Були розроблені нові посадові інструкції. Спільно з юридичною службою новий бланк контракту на прийом нових співробітників та бланки додатковоїугоди.

Розпочатароботапоавтоматизованійобробцікадровихдокументіввпрограмі1Скадри. Протягом 2017 року працівники кадрової служби підготували 787 розпоряджень директора Олімпійського коледжу імені Івана Піддубного з кадрових питань (по особовомускладу).

Директор                                                                                   О.І.Семенюшко